Jäsmätare Alla France

Jäsmätare (hydrometer) Alla France

JÄSMÄTAREN KAN ANVÄNDAS TILL ATT:

– mäta sockerhalt i musten eller brygden

– kontrollera jäsningsförloppet

– kontrollera att vinet eller ölet är färdigjäst

– beräkna enligt tabell den alkoholhalt som producerats under jäsningen

– avgöra hur mycket socker som ska tillsättas för att få en viss alkoholhalt -justera slutsötma på färdiga viner, speciellt dessertviner och starkviner SÅ HÄR ANVÄNDER DU .TÄSMÄTAREN:

1. Rengör jäsmätare och mätglas noga innan de används.

2. Häll vätskan i ett 100 ml mätglas eller liknande och sänk ner jäsmätaren försiktigt så att den flyter fritt,

Snurra jäsmätaren några gånger för att bli av med eventuella luftbubblor och se till att den inte fastnar på mätglasets sida, vilket kan ge ett felaktigt mätresultat.

Det är vätskans yta som visar värdet på skalan. Läs av i ögonhöjd, se bild.

3. Skalan sträcker sig från -15 (svarta delen) via 0 till +120 (vita delen).

Temperaturen på vätskan ska vara 20°C, som mätaren anger. För varje 5°C som temperaturen överstiger 20°C, lägg till 1 till det avlästa värdet och tvärtom. Avvikelser inom ±5°C saknar betydelse för mätresultatet.

Artikelnr: 33410 Kategori: Etiketter: , , , ,

Beskrivning

Jäsmätare (hydrometer) Alla France

Jäsmätaren (kallas också hydrometer, saccarometer eller oechslevikt) är en flytvikt (areometer) som används för att mata en vätskas specifika vikt (densitet). Med en jäsmätare kan du enkelt se om brygden jäser eller ej, om den jäst färdigt och hur mycket alkohol du kan få.

SÅ HAR FUNGERAR JÄSMÄTAREN

Jäs mätaren är ett av de viktigaste och mest användbara redskapen vid hembryggning. Den mäter specifika vikten i vätskor som består av vatten, socker och/eller alkohol. Vatten har densitet 1,0 g/ml, alkohol är lättare än vatten och har densitet 0,79 g/ml medan sockerlösning däremot är tyngre än vatten (har högre densitet).

Det som mätarens skala är graderad i är vad vi kallar jäsvärde (oechsle). Man får denna vikt om man från specifika vikten tar bort talet ’1’ och bortser från decimalkommat. Se tabellen. Den specifika vikten 1,005 motsvaras då av +5 och 0,993 av -7.

Under jäsningen förbrukas socker och alkohol produceras vilket leder till att vätskans specifika vikt minskar. Innan jäsningen kommit i gång (d.v.s. när vätskan innehåller mycket socker) flyter mätaren högt och du får ett högt plusvärde (vita skalan). Därefter sjunker den efter hand som jäsningen fortgår och du får allt lägre värden. Se bruksanvisningen for din vin- eller ölsats vilka värden som rekommenderas.

Den ursprungliga sockermängden bestämmer styrkan på det färdiga vinet eller Ölet. Ju mer socker, desto högre alkoholhalt i den färdiga produkten. Den slutliga sockermängden bestämmer sötman i den färdiga produkten. Detta kan du kontrollera med en jäsmätare.

JÄSMÄTAREN KAN ANVÄNDAS TILL ATT:

– mäta sockerhalt i musten eller brygden

– kontrollera jäsningsförloppet

– kontrollera att vinet eller ölet är färdigjäst

– beräkna enligt tabell den alkoholhalt som producerats under jäsningen

– avgöra hur mycket socker som ska tillsättas för att få en viss alkoholhalt -justera slutsötma på färdiga viner, speciellt dessertviner och starkviner SÅ HÄR ANVÄNDER DU .TÄSMÄTAREN:

1. Rengör jäsmätare och mätglas noga innan de används.

2. Häll vätskan i ett 100 ml mätglas eller liknande och sänk ner jäsmätaren försiktigt så att den flyter fritt,

Obs! Använd inte plastfodralet att mäta i.

Snurra jäsmätaren några gånger för att bli av med eventuella luftbubblor och se till att den inte fastnar på mätglasets sida, vilket kan ge ett felaktigt mätresultat.

Det är vätskans yta som visar värdet på skalan. Läs av i ögonhöjd, se bild.

3. Skalan sträcker sig från -15 (svarta delen) via 0 till +120 (vita delen).

Temperaturen på vätskan ska vara 20°C, som mätaren anger. För varje 5°C som temperaturen överstiger 20°C, lägg till 1 till det avlästa värdet och tvärtom. Avvikelser inom ±5°C saknar betydelse för mätresultatet.

FÖRUTSÄTTNINGAR VID MÄTNING MED JÄSMÄTARE:

1. Se till att alla ingredienser, speciellt sockret, är väl blandade innan mätningen sker.

2. Kontrollera jäsmätarens noggrannhet genom att prova den i vatten. Mätaren ska då vid en temperatur på 20°C visa 0. Visar den t ex. +2 ska du dra av 2 vid varje avläsning, visar den -2 ska du lägga till 2.

Exempel: Jäsmätaren i vatten visar 2 i stället för 0 och när du mäter din must visas värdet 88. Eftersom mätaren visade 2 grader for mycket måste dessa dras från uppmätt värde, dvs 88-2=86.

EXEMPEÖ PÅ HUR JÄSMÄTAREN KAN TILLÄMPAS:

a) Hur mycket alkohol har jag fått?

Det ursprungliga jävärdet (före jäsningen) är +80. Efter jäsningen blir värdet -5. Skillnaden är alltså 85. Du tittar i tabellen vid 85 och far då 11,3 volymprocent.

Om det urprungliga värdet är +95 och du efter jäsningen far +25 blir således mellanskillnaden 70. Du tittar i-tabellen på värdet 70 och ser att du får 9,2 volymprocent.

När man talar om öl används viktprocent för att uttrycka alkoholhalten.

b) Hur mycket socker ska jag tillsätta? (Gäller för dig som gör vin på frukt, här eller saft).

Du har 12 liter must som vid mätningen före jäsningen visar ett värde på 40.1 tabellen ser du att det motsvarar 110 g socker/liter. Du har 1320 g socker i 12 liter must(121. x 110 g/l). Om dujäser detta till 0 får du ca 5,1 volymprocent alkohol. Vanligt bordsvin har en alkoholhalt på ca 10 volymprocent. Om du tittar i tabellen ser du att den ursprungliga sötman måste vara 75, vilket i sin tur motsvarar 202 g socker/liter.

Hur mycket socker du måste tillsätta räknar du ut genom att först multiplicera 12 liter med 202 g/liter, vilket ger 2424 g socker. Så mycket socker måste det alltså finnas för att få 10 volymprocent. Du måste alltså tillsätta 2424-1320=1104 g socker, d.v.s. ca 1,1 kg.

Skall du göra ett starkvin ska alkoholhalten ligga mellan 14 och 16 volymprocent och då måste den ursprungliga sötman ligga på mellan +105 och +120.

c) När är brygden fårdigjäst?

Jäsmätaren ska visa runt 0 eller under (svarta skalan) och värdet ska vara oförändrat under 2 mätningar med minst 2 dagars mellanrum. Oförändrat jäsvärde betyder att jäsning ej pågår.

NÅGRA RIKTVÄRDEN VID OLIKA VINSORTER:

(se dock rekommendationer i respektive bruksanvisning i första hand)

Lättvin Starkvin    Torrt eller sött
Rödvin +5 till 0 Vit Vermouth +10 till +20 torrt -7 till -2
vitvin 0 till +5 RödVermouth +15 till+30 halvtorrt -2 till +2
rosé -2 till +3 Sherry +10 till+25 sött +2 till +7
Körsbär +20 till +35 sött starkvin +10 till +35
Portvin +15 till+25
Muskatell +25 till +35
Madeira +20 till +25