Chemipro CIP 500 ml

Ett lågskummande, sur anjonisk slutsköljning för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin, lämplig för så kallad Clean in Place (CIP).

Artikelnr: 22968 Kategori: Etiketter: , , ,

Beskrivning

Ett lågskummande, sur anjonisk slutsköljning för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin, lämplig för så kallad Clean in Place (CIP).

rengör tankar och utrustning fläckfritt och undviker ansamling av mineraler
påverkas inte av organiska föroreningar
inte lämplig för mjuka metaller
lämplig att användas i CIP-system
dosering: 25 till 40 ml/10 liter

Användningsanvisning: ska användas som slutsköljning efter noggrann rengöring med ett bra alkaliskt rengöringsmedel som Chemipro Wash Använd 25 till 40 ml Chemipro CIP per 10 liter vatten. Spraya produkten på ytan eller låt den dra i minst 3 minuter. Töm behållaren. Skölj endast med rent dricksvatten.

Stäng förpackningen tätt efter användning och förvara på en torr, sval och välventilerad plats. För att förhindra läckage, förvara alltid förpackningen i upprätt läge.
Blanda inte Chemipro CIP med klorerade rengöringsmedel eftersom det kommer klorgas.
Förvara utom räckhåll för barn.

Chemipro CIP är ett registrerat tvättmedel

Innehåll: 500 ml