Reservdel – Ring till maltkorg CB3

Bärarringen till maltkorgen i Coobra Bryggverk CB3

Beskrivning

Bärarringen till maltkorgen i Coobra Bryggverk CB3