Gräddsifon patroner 10-pack

0.00kr

{tab Kvantitetsrabatt}

Drivmedel till gräddsifoner. Fördelen jämfört med luft är att lustgas inte orsakar härskning av fetter i matvarorna, som därigenom håller sig fräscha längre.

Vid köp av 1-9 paket – 49 kr / krt
Vid köp av 10-19 paket – 45 kr / krt
Vid köp av 20-35 paket – 40 kr / krt
Vid köp av 36 eller mer – 35 kr / krt (1260 kr / hel låda med 36 st krt = 360 x 8g patroner)

{tab Giftinformationscentralen}

Lustgas är en färglös gas som luktar lite sött och har det kemiska namnet dikväveoxid.

Namnet lustgast kommer av att gasen ger ett rus som ofta framkallar skratt eller fnitter.

Lustgas har länge använts som smärtlindrande medel inom vården, främst vid förlossningar.

Vid inandning av höga doser kan gasen orsaka syrebrist som kan leda till medvetslöshet och hjärnskador. Syrebristen kan även orsaka hjärtrytmrubbningar och plötslig död.

Vid långvarit missbruk finns risk för neurologiska skador, med balanssvårigheter och påverkan på benmärgen som följd.

Källa: Giftinformationscentralen

OBS! Den största faran med N2O är att den minskar mängden vitamin B12 i kroppen. För långvarig eller för tät användning av lustgas och för lågt intag av vitamin B12 kan därför ge B12-brist. Om mängden syrgas i inandningsluften är låg på grund av att syret ersatts med lustgas kan syrebrist uppkomma. Detta kan i allvarliga fall leda till döden.

Lustgas, gräddpatron, gräddsifon, Nitrous oxide, kväveoxidul, dikväveoxid, salpeteroxid, N₂O.

{/tabs}

 

Beskrivning

{tab Kvantitetsrabatt}

Drivmedel till gräddsifoner. Fördelen jämfört med luft är att lustgas inte orsakar härskning av fetter i matvarorna, som därigenom håller sig fräscha längre.

Vid köp av 1-9 paket – 49 kr / krt
Vid köp av 10-19 paket – 45 kr / krt
Vid köp av 20-35 paket – 40 kr / krt
Vid köp av 36 eller mer – 35 kr / krt (1260 kr / hel låda med 36 st krt = 360 x 8g patroner)

{tab Giftinformationscentralen}

Lustgas är en färglös gas som luktar lite sött och har det kemiska namnet dikväveoxid.

Namnet lustgast kommer av att gasen ger ett rus som ofta framkallar skratt eller fnitter.

Lustgas har länge använts som smärtlindrande medel inom vården, främst vid förlossningar.

Vid inandning av höga doser kan gasen orsaka syrebrist som kan leda till medvetslöshet och hjärnskador. Syrebristen kan även orsaka hjärtrytmrubbningar och plötslig död.

Vid långvarit missbruk finns risk för neurologiska skador, med balanssvårigheter och påverkan på benmärgen som följd.

Källa: Giftinformationscentralen

OBS! Den största faran med N2O är att den minskar mängden vitamin B12 i kroppen. För långvarig eller för tät användning av lustgas och för lågt intag av vitamin B12 kan därför ge B12-brist. Om mängden syrgas i inandningsluften är låg på grund av att syret ersatts med lustgas kan syrebrist uppkomma. Detta kan i allvarliga fall leda till döden.

Lustgas, gräddpatron, gräddsifon, Nitrous oxide, kväveoxidul, dikväveoxid, salpeteroxid, N₂O.

{/tabs}